درختان كهنسال یا دیرزیست در هركشور، جزو مهمترین ذخایر ژنتیكی گیاهی آن كشور محسوب می شوند و ارزش شناخت و حفظ این منابع از دیدگاه علمی، تاریخ طبیعی و حتی به عنوان میراثی فرهنگی قابل ارزیابی است. این درختان در طول هزاران سال، موانع مختلف و تنش های…

درختان كهنسال یا دیرزیست در هركشور، جزو مهمترین ذخایر ژنتیكی گیاهی آن كشور محسوب می شوند و ارزش شناخت و حفظ این منابع از دیدگاه علمی، تاریخ طبیعی و حتی به عنوان میراثی فرهنگی قابل ارزیابی است.
این درختان در طول هزاران سال، موانع مختلف و تنش های نامساعد اقلیمی و محیطی متعدد را پشت سرگذاشته و همچنان به زندگی خود ادامه می دهند. به رغم این كه هرساله تعدادی از این ذخایر ارزشمند ملی به دلیل غفلت و ناآگاهی و به ندرت توسط عوامل طبیعی آسیب می بینند، لزوم تحقیقات و پژوهش های علمی هرچه بیشتر جهت حفظ و حراست از آنها احساس می شود.

از سویی ویژگی های اقلیمی نیمه خشك ایران و كمبود منابع آبی در كشور و از سویی دیگر فرهنگ دیرپای ایرانیان است كه در آن درخت به عنوان یكی از نمادهای ظهور اراده خدای یكتا روی زمین از احترام ویژه ای برخوردار بوده است.

دست به دست هم در حفظ ذخایر تاریخی کشورمان کوشا باشیم…

درخت آزاد ( آزار دار؛ آزاد دار ) با نام علمی Zelkova carpinifolia درختی است بومی قفقاز و البرز ( جنوب و جنوب غربی دریای خزر ) که در منتها الیه جنوب شرقی اروپا و جنوب غربی آسیا رویش دارد. درخت آزاد، درختی است برگ ریز، با قامتی متوسط تا بزرگ به ارتفاع ۲۰ تا ۳۵ متر و تنه ای به قطر تا ۲ متر و تاجی گسترده و مزین و متمایز با برگ‌هایی به اندازه ۴ تا ۱۰ سانتی متر طول و ۲٫۵ تا ۶ سانتی متر عرض.

برگ‌های درخت آزاد، خشن، متناوب، خزان کننده، تخم مرغی یا بیضی، دندانه دار و کاغذی و با رگبرگ شانه‌ای هستند. گل‌های آن ناشکوفا، دارای سطحی صاف و خشن و متمایل به رنگ سبز که در قاعده شکم دار و در انتها شکل و گرده افشانی آن به وسیله باد صورت می‌پذیرد. درخت آزاد به عنوان درخت زینتی در اروپا کاشته می‌شود. میوه فندقه کوچک ۵ تا ۶ میلیمتر قطری آن، بدون واسطه به کنار برگ متصل می‌شود.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :