با همت دهیاری و شورای اسلامی روستای گیلاکجان، تعداد ۵ عدد تیر برق جدید بهمراه یک دستگاه ترانس در منطقه نجف محله گیلاکجان نصب گردید. با اجرای این طرح برق منطقه نجف محله از این ترانس تغذیه می شود و بنابراین تعداد مشترکینی که برق آنها تاکنون از ترانس کنار مسجد جامع تامین میشد کمتر خواهد شد. لذا با انجام اینکار ضعف برق نیمی از روستا به طور کامل برطرف گردید. همچنین در هفته های گذشته دهیاری گیلاکجان اقدامات مناسبی را جهت تقویت برق مرکز روستا نیز انجام داده است.

به گزارش دهیاری گیلاکجان، در آینده ای نزدیک برای شبکه برق کل روستا از کابلهای خود نگهدار استفاده خواهد شد.

پی نوشت:

کابل های خودنگهدار در مواردی که استفاده از خطوط با هادی های لخت هوایی منجر به بروز حوادث خطرات جانی و حوادث می شود و یا اینکه رعایت حریم خطوط برق و سایر نکات فنی و ایمنی شبکه برق مقدور نیست استفاده  می گردند. از عمده ترین این موارد می توان به مسیرهایی اشاره نمود که دارای عرض کم بوده و یا در آنها موانعی از قبیل ردیف درختان وجود دارد.

این خبر را به اشتراک بگذارید :