فقط اوست که می ماند…

پدر بود گنجینه ای از صفا   …   شبی رفت اما به سوی خدا

خانواده های محترم خشنود

جناب آقای مجید خشنود

غم از دست دادن پدر، بسیار سنگین است. با نهایت تاثر، فقدان پدر بزرگوارتان شادروان احمد خشنود را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می نمائیم. امیدواریم روح این پدر مهربان و فداکار و روح همسر بزرگوارشان قرین رحمت و مغفرت پروردگار عالم قرار گیرد. برای بازماندگان محترم از خداوند کریم صبر و شکیبایی و برای آنمرحوم غفران و رحمت آرزومندیم.

از طرف: اهالی گیلاکجان، تازه آباد و بهادرمحله، دهیاری و شورای اسلامی گیلاکجان، پایگاه مقاومت بسیج و هیئت امنا مسجد جامع

این خبر را به اشتراک بگذارید :