ملتي كه شهادت براي او سعادت است پيروز است.  ” امام خمینی ره “

روستای گیلاکجان

شهید فردین قنبری

نام : فردين

نام خانوادگی : قنبري سالومحله

نام پدر : احمد

محل تولد : حسن سرا

تاریخ تولد : ۱۳۴۴/۹/۹

تاریخ شهادت : ۱۳۶۷/۶/۱۶

محل شهادت : جاده زنجان ميانه

یگان اعزامی : لشكر ۳۰ گرگان

وضعیت تأهل : مجرد

میزان تحصیلات : پنجم ابتدايي

گلزار شهید : حسن سرا