سرخی فلق از خون شهید است که نوید طلوع خورشید را می دهد.

شهید عطاءاله عاشوری زاده

شهید عطاءاله عاشوری زاده

نام : عطاء اله

نام خانوادگی : عاشوری زاده

نام پدر : ابوالقاسم

محل تولد : دعویسرا

تاریخ تولد : ۱۳۴۴

تاریخ شهادت : ۱۳۶۴/۶/۲۴

محل شهادت : پیرانشهر

یگان اعزامی : بسیج

وضعیت تأهل : مجرد

میزان تحصیلات : سیکل

گلزار شهید : دعویسرا