شهید برای ملت خود و کشور خود یک نوع یادگار و نشانه عظمت و افتخار است . ” مقام معظم رهبری “

ش عبدالوهابی

نام : انوش

نام خانوادگی : عبدالوهابی

نام پدر : علی

محل تولد : گیلاکجان

تاریخ تولد : ۱۳۴۴/۱/۱۰

تاریخ شهادت : ۱۳۶۰/۱۰/۱۲

محل شهادت : بستان

یگان اعزامی : بسیج سپاه

وضعیت تأهل : مجرد

میزان تحصیلات : سوم راهنمایی

مزار شهید : گلزار شهدای گیلاکجان