يك ملتي كه زن و مردش براي جان فشاني حاضرند ،و طلب شهادت مي كنند، هيچ قدرتي با آن نمي تواند مقابله كند. ” امام خمینی ره “

ش علیمحمدی 1

شهید جعفر علیمحمدی

نام :جعفر

نام خانوادگی : علي محمدي گيلاكجاني

نام پدر : علي

محل تولد : گيلاكجان

تاریخ تولد : ۱۳۴۳/۱۱/۱۰

تاریخ شهادت : ۱۳۶۶/۱۲/۲۱

محل شهادت : محور شانه دري

یگان اعزامی : سپاه

وضعیت تأهل : متاهل

میزان تحصیلات : چهارم نظري

مزار شهید : گلزار شهدای گيلاكجان