خاطره‏ ى شهدا را بايد در مقابل طوفان تبليغات دشمن زنده نگه داشت. ” مقام معظم رهبری “

ش معصومی

شهید حسین معصومی

نام : حسين

نام خانوادگی : معصومي گيلاكجاني

نام پدر : رضا

محل تولد : تهران

تاریخ تولد : ۱۳۴۱/۷/۱

تاریخ شهادت : ۱۳۶۰/۹/۲۱

محل شهادت : گيلانغرب

یگان اعزامی : لشكر ۵۸ ذوالفقار

وضعیت تأهل : مجرد

میزان تحصیلات : سوم راهنمايي

گلزار شهید : گيلاكجان

وضعیت شهید : مفقود الاثر