ياد شهدا بايد هميشه در فضاى جامعه زنده باشد.  ” مقام معظم رهبری “

شهید صفری

شهید سیروس صفری

نام : سیروس

نام خانوادگی : صفری سالومحله

نام پدر : محمود

محل تولد : سالومحله

تاریخ تولد : ۱۳۴۷/۱۰/۲

تاریخ شهادت : ۱۳۶۷/۴/۱۹

محل شهادت : پنجوین عراق

یگان اعزامی : لشکر ۳۰ پیاده گرگان

وضعیت تأهل : مجرد

میزان تحصیلات : سوم راهنمایی

گلزار شهید : آقا سید زکریا سالومحله