خون شهیدان ما امتداد خون پاک شهیدان کربلاست.  ” امام خمینی ره “

شهید محمد بابائی

شهید محمد بابائی

نام : محمد

نام خانوادگی : بابایی حسن سرائی

نام پدر : سلمان

محل تولد : حسن سرا

تاریخ تولد : ۱۳۳۳/۱۰/۱۴

تاریخ شهادت : ۱۳۶۰/۲/۱۲

محل شهادت :  شوش

یگان اعزامی :  ارتش

وضعیت تأهل : متاهل

میزان تحصیلات : سوم راهنمایی

گلزار شهید : آقا سید ذکریا سالو محله