خون شهيدان ما امتداد خون پاك شهيدان كربلاست.  ” امام خمینی ره “

شهید مهدی فدائی

شهید مهدی فدائی

نام : مهدي

نام خانوادگی : فدائي كيوان پشته

نام پدر : يوسف

محل تولد : كيوان پشته

تاریخ تولد : ۱۳۴۳/۶/۱۱

تاریخ شهادت : ۱۳۶۳/۶/۱۷

محل شهادت : تپه صاحب الزمان

یگان اعزامی : لشكر ۳۰ گرگان

وضعیت تأهل : متاهل

میزان تحصیلات : پنجم ابتدايي

گلزار شهید : كيوان پشته