تصویر برخی از جوانان دیروز گیلاکجان…

تصویر مربوط به محدوده سالهای دهه ۵۰ یا ۶۰ بوده و موقعیت عکس، بازارچه کنونی روستای گیلاکجان می باشد. دوستانی که زمان دقیق و یا تقریبی عکس را میدانند لطفا اطلاع بدهند.

جهت مشاهده عکس در اندازه اصلی، بر روی آن کلیک کنید.

 

ایستاده از راست به چپ آقایان : تیمور علیمحمدی – قاسم شعبان زاده – علی یوسفی – علی یوسفی(عبداله) – اسماعیل رضاقلیپور – علی محمدی

نشسته از راست به چپ آقایان : هادی علیمحمدی – الیاس احمدی – رحیم خشنود – منصور باقری

این خبر را به اشتراک بگذارید :