به همت دهیاری گیلاکجان، تسطیح و آماده سازی سه خیابان از خیابانهای منهتی به ساحل روستا به نام های خیابان ساحلی ۱ (دور برگردان گیلاکجان)، خیابان ساحلی ۲ (جنب هتل پاپیون گیلاکجان) و خیابان نسترن( واقع در مرز مشترک بین گیلاکجان و شیرمحله) به انجام رسید. در ادامه گزارش تصویری مذکور ارائه می گردد.

این خبر را به اشتراک بگذارید :